Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин 2021-жылдын 25-августундагы № 80 буйругу

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин "Кыргыз Республикасындагы ички аудиттин стандарттарын бекитүү жөнүндө" 2021-жылдын 25-августундагы № 80 буйругу.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу