Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 17-сентябрындагы № 47-чуа буйругу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 31-декабрындагы №33-чуа буйругу менен бекитилген «Ысык-Ата жер жаракасына чектеш Бишкек шаарынын жана айылдардын аймактарында курулуштарды долбоорлоо жана куруу» КР КЧ 31-02:2018 Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдерине» өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө буйругу.

тиркемеТиркемелер

Басып чыгаруу