КР Экономика жана финансы министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

"Коммерциялык эмес уюмдун кирешелери, чыгымдары жана мүлкү жөнүндө маалыматтын формасын жана аны толтуруунун жана берүүнүн тартибин бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору.

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй пр.106, КР Экономика жана финансы министрлиги, Усеналиева А.К.. телефону 62-05-35 (+ 284), факс 66-18-37, электрондук дарек: a-usenalieva@mail.ru; www.mineconom.gov.kg   

тиркеме


Тиркемелер

Басып чыгаруу