Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин 2021-жылдын 28-октябрындагы №52 буйругу

"Тышкы соода иш аракетин жүргүзсүн ишке ашыруу үчүн “бирдиктүү терезе” принциби боюнча тышкы экономикалык иштерди жүзөгө ашырууга мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын уруксат жана башка документтерди берүү тартиби жөнүндөгү Нускаманы жана “бирдиктүү терезе” маалымат тутумунун алкагында иштөөнүн  “Типтүү регламенттин” бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин 2021-жылдын 28-октябрындагы №52 буйругу.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу