КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-декабрындагы №326 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн консулдук кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жүргөн жарандарына жагымдуу шарттарды түзүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-декабрындагы № 839 “Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

         1) аталган токтом менен бекитилген Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө жободо:

         – 21-пунктунун 2-пунктчасындагы “электрондук визаны тариздөө жана берүү” деген сөздөр “визаны тариздөө” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

         2) аталган токтом менен бекитилген консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкаларында: 

  • таблицасы төмөнкүдөй мазмундагы 12-пункт менен толукталсын:

12

Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүгүн алмаштыруу


25

                                                                                                        ”.

       

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-декабрындагы № 819 “Квалификациялык сынактарды кабыл алуу, айдоочулук күбөлүктөрдү жана тракторист-машинисттин күбөлүктөрүн берүү эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: аталган токтом менен бекитилген Квалификациялык сынактарды кабыл алуу жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүү эрежелеринде: 

43-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“3) Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортун (ID-карт) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын – паспортун (ID-карт) же болбосо Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун – Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жүргөн же барган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн;”.

 3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Төрага                                                                             А.У. Жапаров


Тиркемелер

Басып чыгаруу