Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

«Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору. 

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Москва көчөсү, 62, Кедейматова М., meerim.kedeymatova@patent.kg 68-10-53; факс 681974;

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу