КР Билим жана илим министрлигинин 2021-жылдын 21-сентябрындагы № 1578/1 буйругу