Айыл чарба министрлигинин 2022-жылдын 11-январындагы № 1-дп буйругу