Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 26-февралдагы №1-д буйругу

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 26-февралдагы №1-д буйругу

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу