Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

“КР КЧ 20-02:2018 “Жер титирөөгө туруктуу курулуш.Долбоорлоо ченемдери” Кыргыз Республикасынын Курулуш ченемдерин бекитүү жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 31-декабрындагы № 32-чуа буйругуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" буйругунун долбоору.

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоорлор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Ч. Валиханов көч. 2, тел: 44-92-62, эл.почта: kniipss@mail.ru . Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирование при Госстрой КР 

Тиркемелер

Басып чыгаруу