КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги коомдук талкууга долбоор алып чыгат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 “Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Токтом долбоору.rar

Сунуштар жана сын-пикирлер төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат: Бишкек, Тыныстанов көч., 215,  arslankb@gmail.com Байсопуеву Арслану телефону: 62-05-54.  

Тиркемелер

Басып чыгаруу