КР Cаламаттык сактоо министрлиги коомдук талкууга ЧУА долбоорун алып чыгат

«Саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерин аттестациялоо жана каттоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун долбоору.

Аталган долбоорго сунуштар жана пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүү керек: Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек шаары, Москвалык көчөсү, 148, Медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгы, тел. 660546, 662798, электрондук даректер: п ibraeva@mz.med.кg

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу