Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 15-июнундагы № 321 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 6-октябрындагы № 618 “Бирдиктүү шыр байланыш” туруктуу иштөөчү кызматы жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын экстрендик оперативдик кызматтарынын жана мамлекеттик органдарынын тизмесин бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун базасындагы 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик оперативдүү кызматты чакырууну камсыздоо системасын түзүү концепциясын жактыруу жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу


Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерин Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын

12-октябрындагы № 425 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин түзүмү жана курамы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмү жөнүндө” Жарлыгына ылайык келтирүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 6-октябрындагы № 618 “Бирдиктүү шыр байланыш” туруктуу иштөөчү кызматы жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын экстрендик оперативдик кызматтарынын жана мамлекеттик органдарынын тизмесин бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун базасындагы 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик оперативдүү кызматты чакырууну камсыздоо системасын түзүү концепциясын жактыруу жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Бирдиктүү шыр байланыш” туруктуу иштөөчү кызматы жөнүндө жободо:

– 2-пунктундагы “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 4-пунктунда:

биринчи абзацындагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

    он сегизинчи абзацындагы “Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы” деген сөздөр “Санариптик өнүктүрүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

– 6-пунктундагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматтын экстрендик кызматтарды чакыруу системасына кирген, Кыргыз Республикасынын экстрендик оперативдүү кызматтарынын жана мамлекеттик органдарынын тизмесинде:

– 41-пунктунун “Экстрендик оперативдүү кызмат тиешелүү маморгандын аталышы” деген графасындагы “Социалдык өнүгүү” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 42, 43-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

42    115    Балдарга, үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарына, социалдык стационардык мекемелерде, интернат тибиндеги балдар мекемелеринде, психиатриялык жана психоневрологиялык мекемелерде, камакта кармоо жайларында жана эркиндигинен ажыратуу жайларында жүргөн адамдарга жардам берүүнүн шыр байланышы    Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппараты

43    119    СӨМгө караштуу “Инфоком” МИнин колл-борбору    Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги

                                                    ”

– 44-пунктундагы “Өкмөтүнө” деген сөз “Саламаттык сактоо министрлигине” деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

– 45-пунктундагы “Өкмөтүнө” деген сөз “Финансы министрлигине” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 8-пунктундагы “жана социалдык өнүктүрүү” деген сөздөр 

“, социалдык камсыздоо жана миграция” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу “Инфоком” мамлектеттик ишканасынын колл-борборунун ишин камсыздоо ишкананын жеке каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөрү белгиленсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетинин

Төрагасы                                     А.У. Жапаров


Тиркемелер

Басып чыгаруу