Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 28-июнундагы № 2-д буйругу

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 28-июнундагы № 2-д буйругу

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу