КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 28-июлундагы №395 токтому

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын “Салык төлөөчүнүн кабинети” маалыматтык системасы аркылуу жер казынасын пайдалануучулардын отчетторун электрондук түрдө кабыл алуу боюнча пилоттук долбоорду өткөрүү жөнүндө

Коррупция менен күрөшүүнүн алкагында жер казынасын пайдалануучулардын мамлекеттик органдар менен аралыктан өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүү максатында, “Жер казынасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 20-беренесине жана “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын “Салык төлөөчүнүн кабинети” маалыматтык системасы аркылуу жер казынасын пайдалануучулардын отчетторун электрондук түрдө кабыл алуу боюнча пилоттук долбоорду (мындан ары – пилоттук долбоор) өткөрсүн.
2. Пилоттук долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын “Салык төлөөчүнүн кабинети” маалыматтык системасы аркылуу жер казынасын пайдалануучулардын отчетторун кабыл алуу жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.
3. Пилоттук долбоорду өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине тапшырылуучу жер казынасын пайдалануучулардын отчетторун кабыл алуу боюнча функциялар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматына жүктөлсүн.
4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы пилоттук долбоорду ишке ашыруу максатында жер казынасын пайдалануучулардын отчетторун “Салык төлөөчүнүн кабинети” маалыматтык системасына интеграцияласын.
5. Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жер казынасын пайдалануучулардын арасында пилоттук долбоорду өткөрүү жөнүндө түшүндүрүү жана маалыматтык иштерди жүргүзсүн.
6. Пилоттук долбоорду өткөрүү мөөнөтү 2022-жылдын аягына чейин белгиленсин.
7. Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өткөрүлгөн пилоттук долбоордун жыйынтыгынын негизинде 2022-жылдын 1-декабрына чейинки мөөнөттө сунуштарды жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине белгиленген тартипте киргизсин.
8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
9. Бул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2022-жылдын 1-августунан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы А.У. Жапаров

Тиркемелер

Басып чыгаруу