КР Экономика жана коммерция министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-апрелиндеги № 155 “Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдердин жана башка макулдашуулардын салыктарды, алымдарды жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн бошотуу бөлүгүн ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору.  

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Мукаматов Т.М., телефону 62-05-35 (+.184), каб.№ 224;. электрон. почта: mail@mineconom.kg.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу