Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги коомдук талкууга токтом долбоорун алып чыгат

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору.  

Аталган долбоорго сунуштар жана пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүү керек: Юстиция министрлиги, Ташманбетова Н., tashmanbetova@minjust.gov.kg, 626210(+163).

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу