Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министирлигинин 2022-жылдын 29-июлундагы №1-д буйругу

Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин "Кызматкерлеринин ведомстволук кийими, айырмалоо белгилери жөнүндө" буйругу.

Сунуштар жана сын-пикирлер төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат:  Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министирлиги, Б.Б. Ташкулов, тел.: 0557-07-07-27; Д.В.Акпаралыев, тел.: 0559-30-11-20.

тиркеме


 


Тиркемелер

Басып чыгаруу