Айыл чарба министрлигинин 2022-жылдын 10 августтагы № 257 буйругу