КР Экономика жана коммерция министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 “Мамлекеттик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору.   

ЧУА долбоору боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  mail@mineconom.gov.kg, Новицкий Н.И.

тиркеме
 
 

Тиркемелер

Басып чыгаруу