Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

«Жайыт комитетин түзүү жана ишин уюштуруу тартиби жөнүндө типтүү жобону, Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планын жана жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планын иштеп чыгуу тартиби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин буйругунун долбоору.

ЧУА долбоору боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  Кубанычбекова К. тел.640558

тиркеме 

Тиркемелер

Басып чыгаруу