Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекетик агенттигинин буйругунун долбоору

“Авиациялык коопсуздук КРАЭ-17” Кыргыз Республикасынын авиациялык эрежелерин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик жарандык авиация агенттигинин буйругунун долбоору.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу