КР Экономика жана коммерция министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору.

Бул долбоор боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүүнү суранабыз: Бишкек ш., Чүй пр. 106, каб..201, Жылдызев Марс, 62-05-35 (+5041), m.zhyldyzev@mineconom.gov.kg.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу