КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги коомдук талкууга ЧУА долбоорун чыгарат

“Кыргыз Республикасынын эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору. 

"Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө Кыргыз Республикасынын Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору.  

Сунуштар жана сын-пикирлер төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Тыныстанов көч. 215, электрондук дареги: a.jrust67@mail.ru, тел.:624518

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу