КР Cаламаттык сактоо министрлиги коомдук талкууга ЧУА долбоорун алып чыгат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 790 «Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

Сунуш, пикирлерди жыйноо үчүн байланыш маалыматтары: kerimbaev.foms@gmail.com, же төмөнкү телефон боюнча 0312 66-21-13. 

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу