Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2022-жылдын 9-ноябрындагы № 182 буйругу

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 2022-жылдын 9-ноябрындагы № 182 “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 10-сентябрындагы № 1867 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө” буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу буйругу.

Аталган маселеде пайда болгон суроолор боюнча 0(312) 626210 (+195) номери же болбосо ep@minjust.gov.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылууну билдиребиз.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу