КР Экономика жана коммерция министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы №303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору.

Бул долбоор боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүүнү суранабыз: Бишкек ш., Чүй пр. 106, mail@mineconom.gov.kg, Новицкий Н.И.

тиркеме


Тиркемелер

Басып чыгаруу