Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекетик агенттигинин буйругунун долбоору

«Учууларды аэронавигациялык камсыздоо 15-КРАЭ «Кыргыз Республикасынын Авиациялык эрежелерин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин буйругунун долбоору.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу