Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2022-жылдын 5-декабрындагы № 207 буйругу

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2022-жылдын 5-декабрындагы № 207 буйругу.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин долбоору.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу