Мамлекеттик бажы кызматынын 2022-жылдын 21-декабрындагы №35-10/394 буйругу