Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги коомдук талкууга токтом долбоорун алып чыгат

«Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) электрондук каттоонун, кайра каттоонун жана ишин токтотууну каттоонун жана юридикалык жактарды каттоо жөнүндө күбөлүк берүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору.

Аталган долбоорго сунуштар жана пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүү керек: КР Юстиция министрлиги, М.Ганди, 32, Бейшенбекова Ж.Б.  электрондук дареги zh.beishenbekova@minjust.gov.kg тел.: 0 (312) 62-62-10 (+174).  

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу