Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекетик агенттигинин буйругунун долбоору

"Жеңил жана  өтө жеңил  аба кемелери"  22-Кырrыз  Ресrrубликасынын Авиациялык  эрежелерин  бекитүү жөнүндө" буйрук долбоору.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу