Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2023-жылдын 16-январындагы № 61-чуа

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2023-жылдын 16-январындагы № 61-чуа "Кыргыз Реснубликасынын вкмотуно караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 25-январындагы №41-нпа " Кыргыз Реснубликасынын шаар куруу документтеринин курамы, иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитуу таргиби жонундо" Кыргыз Реснубликасынын Курулуш ченемдерин бекитуу тууралуу" (Мамкурулуштун 2021-жылдын 19-августундагы №45-нпа буйругунун редакциясында) буйругуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө".

тиркеме


Тиркемелер

Басып чыгаруу