Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги коомдук талкууга токтом долбоорун алып чыгат

Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору.

Аталган долбоорго сунуштар жана пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүү керек: КР Юстиция министрлиги, М.Ганди, 32, телефону 0312 626210 (+ 126 – Махабат Оморова) электрондук дареги: omorova. mt@gmail.com 

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу