Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекетик агенттигинин 2023-жылдын 24-январдагы №41-п буйругу

"АПКР 15. Аэронавигациялык учууларды камсыздоо" Кыргыз Республикасынын Авиациялык эрежелерин бекитүү тууралуу.

Тиркеме.zip

Тиркемелер

Басып чыгаруу