КР Министрлер Кабинетинин 04.04.23 ж. №181 токтому

“Кыргызиндустрия” ачык акционердик коомунун ишинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын  13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы № 341 “Кыргызиндустрия” ачык акционердик коомун түзүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Уставдык капиталдарындагы акциялардын (үлүштүн) мамлекеттик пакеттери “Кыргызиндустрия” ААКтын ишенимдүү башкаруусуна өткөрүлүп берилүүчү чарбалык коомдордун тизмегинде:

– 8-пункт күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 9-сентябрындагы № 507 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-сентябрындагы № 183 “Мамлекеттик мүлктү ижарага, чарба жүргүзүүгө, ыкчам башкарууга, акысыз убактылуу пайдаланууга берүү тартибин регламенттөөчү маселелер жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана “Бишкек штамптоочу заводу” мамлекеттик ишканасынын объекттерин “Кыргызиндустрия” ачык акционердик коомуна акысыз убактылуу пайдаланууга өткөрүп берүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун тиркемесинде:

– 35–37-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  2023-жылдын 22-мартындагы № 148 “Кыргызиндустрия” ачык акционердик коомунун мындан аркы ишинин маселелери жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

– 2-пункттун 3-пунктчасынын үчүнчү, төртүнчү абзацтары,
 3-пункт күчүн жоготту деп таанылсын.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.


Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин

Төрагасы                                                                        А.У. Жапаров

Тиркемелер

Басып чыгаруу