Юстиция министрлигинин 18.04.23 ж. буйругу

«Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 10-сентябрындагы № 1867 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө» буйругуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана анын аймактык органдары тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында, ошондой эле, Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын кайра каралгандыгына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-январындагы № 26 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө» токтомунун 2-пунктуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралы № 85 токтому менен бекитилген «Мамлекеттик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган реестри (тизмегине), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 токтому менен бекитилген «Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарына»Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы № 115 «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомуна, ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы № 78 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө жобонун 13-пунктун жетекчиликке алып, буйрук кылам: 

1. «Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 10-сентябрындагы № 1867 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө» буйругуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин: 

- 1-пункт он төртүнчү, он бешинчи жана он алтынчы абзацтар менен толукталсын   жана төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын. 

-«Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) Бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмөлөрдү шашылыш берүү» (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 6-главасынын 38-1-пункту) 14-тиркемеге ылайык;

-«Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестринен маалыматты шашылыш берүү» (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 6-главасынын 37-1-пункту) 15-тиркемеге ылайык;

- «Хронологиялык тартипте юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө архивдик документтерден көчүрмөлөрдү шашылыш берүү» (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 6-главасынын 64-пункту) 16-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгы жана аймактык бөлүмдөрү:  

- жогоруда аталган административдик регламенттерге ылайык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү берүү боюнча ишти уюштурсун; 

- берилген кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана оптималдаштыруу боюнча чараларды көрсүн.  

3. Юридикалык жактарды каттоо башкармалыгы ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий сайтына жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына расмий жарыялоону камсыздасын. 

4. Укуктук маалымат башкармалыгы расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизсин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтарынын борборлоштурулган банкына жарыяласын. 

5. Юридикалык жактарды каттоо башкармалыгы ушул буйрукка кол коюлган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде маалымат үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жиберсин. 

6. Регламент жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ушул буйрукту министрликтин мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү берген түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерине билдирсин. 

7. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо юстиция министринин орун басары О.К. Сыдыковго жүктөлсүн.  

8. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып жети жумушчу күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Министр                                                                                         А.Б. Баетов


Тиркемелер

Басып чыгаруу