Айыл чарба министрлигинин 2023-жылдын 6-июнундагы № 223-НИ буйругу