КР Коргоо министрлигинин 16.06.23 ж. №1 буйругу

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскердик санаторийи тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентин бекитүү жөнүндө 

Регламент.pdf

Тиркемелер

Басып чыгаруу