КР Министрлер Кабинетинин 19.06.23 ж. №305 токтому

Валюталык активдерди алмаштыруу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 71-беренесине ылайык, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Валюталык активдерди алмаштыруу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Жобо.docx

Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин 

Төрагасы                                                                              А.У. Жапаров


Тиркемелер

Басып чыгаруу