КР Министрлер Кабинетинин 04.08.23 ж. №381 токтому

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы № 522 “Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону жүзөгө ашыруу жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесин ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы № 522 “Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону жүзөгө ашыруу жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону камсыз кылуу тартибинде:

– 4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“4. Контрактты банктык коштоо төмөнкүдөй түзүлгөн контракттарга карата колдонулбайт:

1) Мыйзамдын 15-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда,
 17-беренесинин 3-бөлүгүнүн 13–14-пункттарында каралган сатып алуулардын алкагында;

2) электрондук каталог аркылуу;

3) мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар, ошондой эле уставдык капиталында катышуу үлүшүнүн 50 жана андан көп пайызы мамлекетке таандык акционердик коомдор, анын ичинде берүүчү катары чыккан алардын туунду чарбалык коомдору менен.

Контрактты банктык коштоо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча колдонулбашы мүмкүн.”.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.


Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин

Төрагасы                                                                        А.У. Жапаров

Тиркемелер

Басып чыгаруу