КР Коргоо министрлигинин 21.08.2023-ж. № 3 буйругу

          “Авиациялык атайын жумуштар” мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентин бекитүү жөнүндө


99718 жана 23565 аскер бөлүктөрү көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча тапшырмаларды ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-январындагы № 26 токтому менен бекитилген Мамлекеттик жана муниципиалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна ылайык, буйрук кылам:


1. Тиркелген «Авиациялык атайын жумуштар» мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти.

2. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары төмөнкүлөр боюнча чара көрсүн:

- ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы № 117 “Кыргыз Республикасынын ченемдик, укуктук актыларын расмий жарыялоо булактары жөнүндө токтомуна ылайык расмий жарыялоо боюнча;

- кагаз жана электрондук камтуучуларда ченемдик акттын акттын жарыялоо булагын белгилөө менен мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада буйруктун көчүрмөлөрүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине расмий жарыяланган күндөн баштап үч күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жана ал күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жөнөтүү боюнча.

3. 99718 аскер бөлүгүнүн командири төмөнкү иштерди уюштурсун:

- милдеттүү түрдө жогоруда көрсөтүлгөн административдик регламентке ылайык мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча;

- аталган кызмат көрсөтүүнүн сапатын мындан ары жакшыртуу жана оптималдаштыруу боюнча.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысы - Коргоо министринин биринчи орун басарына жүктөлсүн.

5. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып жети жумуш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Буйрук тиешелүү адамдарга чейин жеткирилсин.Коргоо министри

генерал-лейтенант

Б.А. Бекболотов

Тиркемелер

Басып чыгаруу