Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 10.10.23-ж. № 541 токтому

Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу


Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартибин иретке келтирүү максатында, «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:


 1. Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын
   18-декабрындагы № 839 «Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

аталган токтом менен бекитилген Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкаларында:

 • таблицанын 2-пунктунун 8-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«


8) чыгуу визасын тариздөө:

– 3 айга чейин жүрүү мөөнөтүн ашыргандыгы үчүн;

– 3 айдан 6 айга чейин жүрүү мөөнөтүн ашыргандыгы үчүн;

– 6 айдан 1 жылга чейин жүрүү мөөнөтүн ашыргандыгы үчүн;

– 1 жылдан ашык жүрүү мөөнөтүн ашыргандыгы үчүн


8 800


13 200


17 600


22 000


100


150


200


250

». 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын
   15-мартындагы № 155 «Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө тартиби жөнүндө нускамада:

 • 10-пункт төмөнкүдөй мазмундагы он алтынчы, он жетинчи абзацтар менен толукталсын:

«– ишкердик виза («business visa») – «В» тиби; 

– туристтик виза («tourist visa») – «ТS» тиби.»;

– 15-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«15. Инвестициялык виза («I» тиби) Кыргыз Республикасында инвестициялык ишти жүргүзгөн жана өндүрүш, өнөр жай, айыл чарба, банк, энергетика, билим берүү, медициналык жана инженердик-курулуш максатында, ошондой эле маалыматтык-коммуникациялык технологиялар үчүн арналган акчалай же материалдык баалуулуктар түрүндө Кыргыз Республикасынын экономикасына кошкон салымын ырастоочу керектүү документтерди берген инвестордун өзүнө же чет өлкөлүк инвестициялык компаниянын башчысына таризделет.

Инвестициялык виза төмөнкүдөй мөөнөткө берилет:

– 5 жыл, эгерде арыз ээси өлкөнүн экономикасына он миллион сомдон кем эмес суммага барабар акчалай жана материалдык баалуулуктарды кошсо;

 • 10 жыл, эгерде арыз ээси өлкөнүн экономикасына жыйырма миллион сомдон кем эмес суммага барабар акчалай жана материалдык баалуулуктарды кошсо.»;
 • 19-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана мамлекеттик ишканалардын, уставдык капиталына катышуунун мамлекеттик үлүшү бар чарбалык коомдордун жүйөлөштүрүлгөн өтүнүчү боюнча арыз ээсине Кыргыз Республикасына көп жолу кирүү мүмкүнчүлүгү менен «В» тибиндеги ишкердик виза 6 айга чейин таризделет.»;

 • 24-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Визасыз режим боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн арыз ээсине 60 күнгө чейинки мөөнөткө бир жолку туристтик виза таризделет.»;

 • 27-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Инвестициялык визанын («I» тиби) негизинде жүргөн арыз ээсинин үй-бүлө мүчөсүнө инвестициялык виза («I» тиби) берилген мөөнөткө консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражат албастан чет өлкөлүктүн үй-бүлө мүчөлөрү үчүн виза («FF» тиби) таризделет.»; 

 • 55-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Эгерде арыз ээсинин объективдүү себептерден улам алмаштырылган же жокко чыгарылган (барактардын бүтүшү, бузулушу ж.б.) эски жол жүрүү документине жарактуу визасы бар экендиги аныкталса, ТИМдин эл аралык өткөрүү пунктундагы визалык пункту тарабынан визаны консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражат албастан жана улуттук коопсуздук органы менен кошумча макулдашуусуз жарактуу документке которуу жүргүзүлөт. Визанын мөөнөтү жана категориясы мурда берилген визанын маалыматтарына дал келиши керек.».

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын
 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн
 2010-жылдын 12-июлундагы № 125 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому; 

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын
 25-июлундагы № 405 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
 2009-жылдын 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын
 23-июлундагы № 522 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
 2009-жылдын 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу» токтому;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын
 19-декабрындагы № 689 «Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо маселелери жөнүндө» токтомунун 4-пункту;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын
 15-мартындагы № 158 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
 2009-жылдын 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын
 1-августундагы № 391 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
 2009-жылдын 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

8) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 
 2021-жылдын 6-апрелиндеги № 66 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

9) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 
 2023-жылдын 6-апрелиндеги № 197 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 87 «Жарандарына жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулчу чет мамлекеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жана тышкы саясат бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин

Төрагасы                                                                        А.У. Жапаров


Тиркеме


Кыргыз Республикасынын аймагында 

чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө 

жобо 


1-глава. Жалпы жоболор


 1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын аймагына чет өлкөлүк жарандардын кирүү жана жүрүү, ошондой эле алардын чыгуу тартибин аныктайт. 
 2. Эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында башкача каралбаса, чет өлкөлүк жарандар жарактуу документтин негизинде виза тартибинде Кыргыз Республикасынын аймагына кириши, чыгышы, транзит менен өтүүсү жана жүрүшү мүмкүн. 
 3. Бул Жобону ишке ашыруу үчүн жооптуу органдар болуп миграция, калкты каттоо, тышкы саясат, улуттук коопсуздук, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар саналат.
 4. Ушул Жободо колдонулган терминдер төмөндөгүлөрдү билдирет:

1) чет өлкөлүк жаран – Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган жана кандайдыр бир чет мамлекеттин жарандыгына таандыктыгы боюнча далилдери бар адам; 

2) жарактуу документ – инсандыгын ырастаган, анын бардык бөлүктөрү жана реквизиттери аны берген мамлекеттин компетенттүү органдары тарабынан белгиленген үлгүлөргө дал келген, талаптагыдай таризделген жана ага ыйгарым укуктуу органдар тарабынан бекитилген, мөөнөтү өтпөгөн, көрсөткөн адамдын өзүнө таандык жана жасалмасы жок документ;

3) визасыз режим – чет мамлекеттин жарандары Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана/же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде каралган белгиленген мөөнөттөрдүн алкагында визаны тариздебестен Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүгө, чыгууга, транзит менен жүрүүгө, орун которууга жана болууга укуктуу болгон режим;

4) Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасы (ТМЭБС) – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу кирүүсүн/чыгуусун эсепке алуу жана контролдоо, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын аймагында эмгек ишин жүзөгө ашыруу үчүн визаларды жана уруксаттарды, убактылуу жана туруктуу жашап турууга уруксаттарын берүү, ошондой эле аларды Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн (жашаган) жери боюнча каттоо жана Кыргыз Республикасынын нотариалдык документтеринин бирдиктүү электрондук базасынан келип түшкөн жашы жете электердин Кыргыз Республикасынан чыгуусу үчүн алардын мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан берилген нотариалдык күбөлөндүрүлгөн өтүнүчтөрдү эсепке алуу боюнча маалыматтык система;

5) чет өлкөлүк жарандын жүрүү мөөнөтү – чет өлкөлүк жаранга карата анын жарандыгына жараша колдонулуучу жана/же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде каралган жүрүү мөөнөтү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында кайрадан кирүү мөөнөттөрүн эске алуу менен визалык же визасыз тартипте жүрүүгө уруксат берилет;

6) ваучер – оюн мекемеси тарабынан берилген белгиленген үлгүдөгү ырастама же казинонун же оюн автоматтары залынын кассаларында алмаштырыла турган акча каражаттары төлөнгөндүгү жөнүндө фискалдык чек. 

 1. Чет өлкөлүк жаранды Кыргыз Республикасынын аймагына өткөрүү берилген жарактуу документтин негизинде жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган аркылуу дипломатиялык каналдар боюнча түшкөн жарактуу документтердин базасы түзүлөт. 

Чет мамлекеттин жараны үлгүлөрү базада жок болгон жарактуу документти көрсөткөн учурда өткөрүү/өткөрбөө жөнүндө чечим Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү  ыйгарым укуктуу органдын кызматкери тарабынан карамагында болгон маалыматтык-сурап билүү системасына негизденип кабыл алынат.

 1. Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү (узартуу) үчүн төмөнкү документтер негиз болуп саналат: эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, турган жери боюнча каттоо, виза, жашап турууга уруксат, убактылуу жашоого уруксат, «Кайрылман», «Мекен-карт» статусу.  

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чет өлкөлүк жарандын Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүсү (узартуу)  үчүн негиз болуп саналган башка документтер бекитилиши мүмкүн. 

 1. Чет өлкөлүк жарандын Кыргыз Республикасында жүрүүсүнө укук берүүчү документтерди (виза, каттоо, жашап турууга уруксат ж.б.) тариздөөдөн баш тартылган учурда, эгерде Кыргыз Республикасынын тышкы миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдарында башкача каралбаса, зарыл болгон документтер ылайык келтирилгенине жараша чет өлкөлүк жарандын кайталап кайрылуусу мүмкүн.
 2. Чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүгө укук берүүчү документтерди тариздөө тартибин бузган учурда Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык айып салынат.
 3. Жүрүү тартиби бузулган учурда жана/же башка учурларда улуттук коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн ички иштер жана/же улуттук коопсуздук органынын чечими менен чет өлкөлүк жарандын Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү мөөнөттөрү кыскартылат.

Мындай чечим кабыл алынган учурда ички иштер органдары ТМЭБСте тиешелүү белгилерди коёт жана миграция, калкты каттоо, тышкы саясат, улуттук коопсуздук, мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдардын дарегине кабарлоо жөнөтөт.


2-глава. Жүрүү тартиби 


 1. Чет өлкөлүк жарандардын жүрүү мезгилинин мөөнөттөрү чек арадан өткөн күндөн саат 00:01 баштап календардык күндөр менен эсептелет. 

Эсептөө ТМЭБТ автоматташтырылган системасы тарабынан жүргүзүлөт. ТМЭБТга кирүү мүмкүн болбогон же кирүү мүмкүндүгү жок болгон учурда эсептөө чек ара контролунан өтүүдө коюлган Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын белгилери менен ырасталган чет өлкөлүк жарандын жарактуу документинде кирүү/чыгуу датасынан тартып жүргүзүлөт.

 1. Мамлекеттик чек арадан өтүүдө контролер (Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкери) чет өлкөлүк жарандын айтуусу боюнча ТМЭБТга сапардын максаты жөнүндө белги коёт. 
 2. Кыргыз Республикасынын аймагына визасыз тартипте келген чет өлкөлүк жарандар тышкы миграция чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүгө укук берген тиешелүү документтерди тариздөө үчүн ыйгарым укуктуу органдарга кайрыла алышат. 
 3. Чет өлкөлүк жарандар үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү мезгили төмөнкүдөй: 

– визанын жана/же жашап турууга уруксаттын негизинде Кыргыз Республикасына келген чет өлкөлүк жарандар визанын жана/же жашап турууга уруксаттын жарактуулук мезгилинде жүрөт;

– ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин (Армения, Беларусь, Казакстан*, Россия) жарандары Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүгө укук берген документтерди тариздебестен өлкөгө кирген учурдан тартып ар бир жүз сексен күндүк мезгил ичинде жалпысынан 90 күнгө чейин жүрө алышат;

– ушул Жобонун 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн чет мамлекеттердин жарандары Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүгө укук берген документтерди тариздебестен өлкөгө кирген учурдан тартып ар бир жүз жыйырма күндүк мезгил ичинде жалпысынан 60 күндүк мөөнөткө визасыз тартипте жүрө алышат;

– Сербия Республикасынын, Түркия Республикасынын, Украинанын, Монголиянын жарандары эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүгө укук берген документтерди тариздебестен өлкөгө кирген учурдан тартып ар бир жүз сексен күндүк мезгил ичинде жалпысынан 90 күндүк мөөнөткө визасыз тартипте жүрө алышат.

Айрым чет мамлекеттердин жарандарынын жүрүү мезгилинин белгиленген мөөнөттөрү жок болгон учурда мындай жарандарга карата өз ара мамиле принцибине негизденүү менен жүрүү мөөнөттөрү колдонулат. 

 1. «Манас» эл аралык аэропортундагы өткөрүү пункту аркылуу Кыргыз Республикасына келген чет мамлекеттердин (Кытай Эл Республикасы, Индия Республикасы) жарандары Кыргыз Республикасынан чыгып кеткен күндөн тартып 21 күн өткөндөн кийин визасыз тартипте кайра кирүү укугу менен номиналы 500 АКШ долларынан кем эмес ваучери жана жарандыгы бар өлкөгө же үчүнчү өлкөгө кайра кайтуучу авиабилети болгондо 7 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режимде жүрө алышат.

Ваучер учуп келгенден кийин «Манас» эл аралык аэропортунда сатылып алынышы мүмкүн. 

 1. Чет мамлекеттердин жарандары (Кытай Эл Республикасы, Индия Республикасы) Америка Кошмо Штаттарынын, Улуу Британия Королдугунун жана Түндүк Ирландиянын, Шенген зонасынын узак мөөнөттүү (3 жылдан ашык мөөнөткө) визалары болгон учурда Кыргыз Республикасынан чыгып кеткен күндөн тартып 21 күн өткөндөн кийин визасыз тартипте кайра кирүү укугу менен 7 күн визасыз тартипте жүрө алышат.
 2. Кытай Эл Республикасынын Макао жана Гонконг Атайын административдик райондорунун туруктуу жашоочулары (жарактуу жүрүү документинин ээлери) Кыргыз Республикасынан чыгып кеткен 


* Эскертүү. Казакстан Республикасынын жарандарына карата Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү мөөнөтү 2024-жылдын 1-сентябрынан тартып колдонулсун.

күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин кайра кайтуучу авиабилети болгондо визасыз тартипте кайра кирүү укугу менен 30 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз тартипте жүрө алышат. 

 1. Калктын улуттук, санитардык-эпидемиологиялык жана коомдук коопсуздугун камсыз кылуу максатында саламаттык сактоо, санитардык-эпидемиологиялык коопсуздук, тышкы саясат, улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдардын жана ички иштер органдарынын жүйөлүү өтүнүчү боюнча чет мамлекеттин жаранына чектөөлөрдүн демилгечиси тарабынан тиешелүү чечим жокко чыгарылганга чейин чектелбеген мөөнөткө Кыргыз Республикасына кирүүгө чектөөлөр белгиленет. 
 2. Чет мамлекеттердин жарандары Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аныктаган тартипте каттоо эсебине алынууга тийиш.
 3. Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин жарандарынын жүрүүсүн узартуу мурда өтүнүч берген тараптын кайрылууларынын негизинде жүзөгө ашырылат.


3-глава. Жүрүүгө документтерди тариздөө тартиби


§ 1. Визалар


 1. Кыргыз Республикасынын визалары тышкы миграция чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделет.
 2. Кыргыз Республикасынын визаларынын айрым категориялары дипломаттык каналдар жана/же Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдер боюнча ноталарды алмашуу жолу менен аныкталган тартипте жана мөөнөткө таризделиши мүмкүн. 
 3. 2-тиркемеде көрсөтүлгөн чет мамлекеттердин жарандарына Кыргыз Республикасына кирүү үчүн жөнөкөйлөтүлгөн тартипте кыска мөөнөттүү визалар таризделет.
 4. Кандайдыр бир жарандыкка таандык экендигин ырастабаган башка өтүү документтеринин ээлери Кыргыз Республикасынын визаларын тышкы миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарына ылайык тариздешет.   


§ 2. Жашап турууга уруксат


 1. Чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасынын жашап турууга уруксатын тариздөөгө талапкер болууга укуктуу.

Жашап турууга уруксат Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 13-ноябрындагы № 626 «Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жашап турууга убактылуу жана туруктуу уруксаттарды тариздөөнүн жана берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жашап турууга убактылуу жана туруктуу уруксаттарды тариздөөнүн жана берүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык таризделет. 

 1. Кыргыз Республикасынын жашап туруу укугу төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт:
 2. 3 жылга чейинки мөөнөткө берилүүчү убактылуу жүрүүгө уруксат (убактылуу жашап турууга уруксат);
 3. 5 жылга чейинки мөөнөткө берилүүчү туруктуу жашап турууга уруксат.


§ 3. Кайрылман статусу


26. Чет мамлекеттин жараны болуп саналган, Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн көчүп келген этностук кыргызга кайрылман статусу берилет.

27. Кайрылман статусуна ээ болгон чет мамлекеттин жараны Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кирет/чыгат.

Тиркемелер

Басып чыгаруу