КР Министрлер Кабинетинин 19.10.23 ж. №560 токтому

2023-жылдын 8-июнунда Сочи шаарында кол коюлган Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин өлкөлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүн эркин сатуу, уюштуруу, иштөө жана инвестицияларын жүзөгө ашыруу жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу

Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. 2023-жылдын 8-июнунда Сочи шаарында кол коюлган Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин өлкөлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүн эркин сатуу, уюштуруу, иштөө жана инвестицияларын жүзөгө ашыруу жөнүндө тиркелген макулдашуу бекитилсин. 

2. Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги жогоруда аталган Макулдашууну ишке ашыруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу орган болуп аныкталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аталган Макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылгандыгы жөнүндө Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Аткаруу комитетине кабарласын.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетинин 

Төрагасы                                                                           А.У. Жапаров

Тиркемелер

Басып чыгаруу