КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-апрелиндеги № 174 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-июнундагы № 331 “Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге бюджеттик ссудаларды  берүүнүн  тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун күчүн жоготту деп таануу жөнүндө 

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-июнундагы №.331 “Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге бюджеттик ссудаларды берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                                      М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь