22

Ноябрь

2022

Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасы аткарылды

Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 1-апрелиндеги №21 "Жер укуктук  мамилелерди жөнгө  салуу жөнүндөгү"  Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы  "Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" №291 токтомун ишке ашыруу максатында Кара-Суу районунун Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүн   жарандарына мамлекеттик актылар берилди.