18

Ноябрь

2023

Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Эдил Байсалов Санкт-Петербург эл аралык IX маданий форумуна катышты

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары Эдил Байсалов  Санкт-Петербург эл аралык IX маданий форумуна катышты.

«Россия – улуу маданияттын өлкөсү, ал кылымдар бою дүйнөлүк цивилизациянын талашсыз борборлорунун бири болуп келген жана азыр да чечүүчү ролду ойноп, бүткүл адамзаттын жашоосуна жана дүйнө таанымына зор таасирин тийгизүүдө.

Биз бул Россиянын жана дүйнөнүн маданий борбору, Пушкин менен Достоевский, Чайковский менен Прокофьев, Павлова менен Ахматова иштеген улуу шаар Санкт-Петербургга чогулуп, дүйнөлүк маданияттын эң актуалдуу проблемаларын талкуулап жатабыз.

Бүгүн биз заманбап дүйнөдө актуалдуу болуп бараткан теманы – маданий эгемендүүлүктү талкуулап жатабыз. Ааламдашуу жана маалыматтык технологиялар доорунда ар бир өлкөнүн маданий мейкиндиги болуп көрбөгөндөй кыйынчылыктарга дуушар болууда”, - дейт Эдил Байсалов.

Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары маданият согушу жаңы көрүнүш эмес экенин, бирок бүгүнкү күндө ал жаңы формаларга ээ болгонун белгиледи.

«Бул өлкөнүн деңгээлинде гана эмес, ар бир улуттун ичинде да болууда. Ааламдашуу жана интернет маданий алмашууну кыйла жеткиликтүү кылды, бирок ошол эле учурда алар улуттук өзгөчөлүктү жана өзүнчөлүгүн жоготуу коркунучун жаратат.

Өзүнүн бай жана кайталангыс маданий мурастары менен Кыргызстан ар дайым өзүнүн маданиятын жана өзгөчөлүгүн сактоону жана өнүктүрүүнү жактап келген. Биз маданий көп түрдүүлүктү урматтайбыз жана маданияттар ортосундагы диалогго умтулабыз, бирок ошол эле учурда уникалдуу маданий салттарды четке кагууга жана унутууга чечкиндүү каршыбыз.

Маданий эгемендүүлүк ар бир элдин укугу гана эмес, ошондой эле милдети. Маданий мурастарды сактоо жана маданий иденттүүлүктү жайылтуу туруктуу өнүгүүнүн жана тынчтыктын ачкычы», - деди ал.

Эдил Байсалов андан ары маданий эгемендүүлүк чыр-чатактын жана пикир келишпестиктин себепкери болбошу керек деп улантты. Тескерисинче, ал элдердин жана өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара түшүнүшүүнүн жана кызматташтыктын негизи болуп кызмат кылууга тийиш.

«Сөзүмдүн акырында, Кыргыз Республикасы улуу орус маданиятын жок кылуу, анын алдыңкы өкүлдөрүн жазалоо жана жамааттык жоопкерчилик маселесин мажбурлоо аракеттерин чечкиндүү түрдө четке кагарын билдиргим келет. «Маданиятты жокко чыгаруу» деген алысты көрө албаган саясат ийгиликсиздикке учурайт, анткени бул моданы бүткүл дүйнөгө таңылоонун текебер аракети болгон евроцентризмдин өрчүбөй калган калдыктары. Келгиле, башка элдердин маданиятын урматтоо жана баалоо менен бирге маданий мурасыбызды сактап калуу үчүн биргелешип аракет кылалы», - деп жыйынтыктады ал.