04

Декабрь

2020

COVID-19га каршы күрөшүү максатында өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдөн жана чет өлкөлөрдөн жардам тартуу иштери жөнүндө 2020-жылдын 04-декабрына карата маалымат