29

Январь

2021

COVID-19га каршы күрөшүү максатында өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдөн жана чет өлкөлөрдөн жардам тартуу иштери жөнүндө 2021-жылдын 25-январына карата маалымат