10

Июль

2020

COVID-19га каршы күрөшүү максатында өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштүктөрдөн жана чет өлкөлөрдөн жардам тартуу боюнча жүргүзүлгөн иштер жөнүндө 2020-жылдын 10-июлуна карата маалымат

Электрондук регион

Календарь